Suka duka menjadi operator sekolah – Menjadi operator sekolah pernah saya jalani beberapa waktu lamanya. Sebelum akhirnya saya memutuskan hengkang d…